#51 Gigantiske insekter og gift-fluerne

De mystiske dyr - A podcast by Mikala Rosenkilde - Joi

På en spændende hjemmeside om sære dyreobservationer kan man læse om en yderst mærkværdig hændelse, der skulle have fundet sted i 2002. Et vidne fra Bolton, England, deler historien om, hvordan han var ude med sin lillebror, da de pludselig opdagede et kæmpestort insekt, som de genkendte som en usædvanlig stor guldsmed. De vurderede, at insektet havde en vingefang på over 50 cm og en diameter på mere end 2,5 cm på midten. Denne gang tager vi livtag med insekterne. Kæmpestore hvepse og forvoksede bier. Vi skal også – som før nævnt kigge på iagttagelser af GIGANT-insekter, som ikke burde eksistere. Og så alligevel... Når forskerne pludselig står med et eksemplar i hånden, må de jo erkende at det eksisterer. Som med det underlige kæmpeinsekt fra juratiden der dukkede op lige foran en forbløffet forsker i Walmart. Læs også bogen ”Fra sabelkatte til levende drager” og "Fra Loch Ness til Megalodon". Dem finder du på biblioteket, online og hos din boghandler. Flyveøgler på himlen over Texas, overlevende dinosaurer i Afrikas sumpe og sorte pantere i udkanten af de europæiske storbyer. Kan det virkelig passe? Hvert år fortæller mennesker om mødet med mystiske dyr, der enten ikke burde leve i det område, hvor de ses, eller dyr, der burde være uddøde for længst. Kryptozoologi er læren om de skjulte dyr, de mystiske dyr. "FRA SABELKATTE TIL LEVENDE DRAGER" "FRA LOCH NESS TIL MEGALODON" Bogserien "I en verden så stor" har udgivet to bind, men flere under udarbejdelse.

Visit the podcast's native language site