Avsnitt 16: Hjalmar Hardestam

I nuet med Fors - A podcast by Anders Fors

Hjalmar har startat upp och är med i frigruppen ”Improvisationssällskapet Full Patrull”, är ensembleledare för Dramaverkets ensemble, ansvarig och ledare för Dramaverkets kursverksamhet, samt är sociolog och beteendevetare inriktad på grupprocesser, relationer och mänskligt samspel. Vi pratar primärt om hans B- och C-uppsatser som undersöker impro ur ett sociologiskt/psykologiskt perspektiv.

Visit the podcast's native language site