Avsnitt 7: Daniel Malmqvist

I nuet med Fors - A podcast by Anders Fors

Daniel Malmqvist är improvisatör, skådespelare, regissör, och pedagog. Han har varit konstnärlig ledare för Gbgimpro, undervisar för Improverket, spelat med bland annat Primalimpro och Rattle, samt rest jorden runt för att undervisa och uppträda. Vi pratar om karaktärsarbete, samband mellan filosofi och konst, analyserar oss själva, spelar en improviserad scen, och berör mycket mera.

Visit the podcast's native language site