Den röda tråden - Förbunden (del 1) - #112

VOIS-podden - A podcast by VOIS

Många har fått för sig att Gud i Nya Testamentet är full av nåd och kärlek medan gud i Gamla Testamentet är dömande och hård. Men visste du att Gud är densamme genom hela Bibeln? Vi pratar idag om hur Gud visar nåd på flera olika sätt och mot flera olika personer. Vi inleder också ett samtal kring alla förbunden som Gud sluter med sitt folk. Vad handlar de om och vad har de för betydelse? Bibelord som tas upp 1 Moseboken 3:15 1 Moseboken 4:15 1 Moseboken 5:24 1 Moseboken 6:18 1 Samuelsboken 23:16-18 Support the show: https://ge.vois.se/poddenSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Visit the podcast's native language site