Den röda tråden - Profetiorna - #120

VOIS-podden - A podcast by VOIS

Gud som står utanför tid och rum ser dåtid, nutid och framtid i ett och samma nu. Den röda tråden i Bibeln börjar närma sig sin upplösning och Gud har en storslagen plan i kikaren. För att förbereda oss på detta sänder Gud flera olika profeter som talar om vad som kommer att ske vid Jesus ankomst, flera hundra år innan det sker. I det här avsnittet går vi igenom några av dessa profetior. Bibelord som tas upp 2 Petrusbrevet 1:21 Jesaja 49:6 Jesaja 52:13 Jesaja 53: 1-6 Psalm 22:7-9 Jesaja 65:17-18 Jeremia 31:31 Support the show: https://ge.vois.se/poddenSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Visit the podcast's native language site