Den röda tråden - Skapelsen (del 2) - #109

VOIS-podden - A podcast by VOIS

I det här avsnittet fortsätter vi där vi slutade sist. Vi är kvar i de allra första kapitlen i 1 Moseboken. Några av de saker vi tar upp är om det utifrån skapelseberättelsen finns en ordning mellan man och kvinna eller om de är helt jämlika, och vi avslöjar vad det som egentligen är det stora huvudtemat som löper genom hela Bibeln. Bibelord som tas upp 1 Moseboken 1:26-27 1 Moseboken 2:1-3 Hebreerbrevet 4:1-16 Hebreerbrevet 4:9-11 Matteusevangeliet 11:28 Support the show: https://ge.vois.se/poddenSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Visit the podcast's native language site