Den röda tråden - Syndafallet (del 2) - #111

VOIS-podden - A podcast by VOIS

Det här är del 2 i ämnet kring syndafallet. Idag pratar vi om syndafallets konsekvenser ur ett större perspektiv och om vad som hände sen. Vi berör också frågan om fri vilja. Om Gud visste att människan skulle misslyckas, har då verkligen människor en fri vilja, eller är allt förutbestämt? Bibelord som tas upp 1 Moseboken kapitel 4-11 1 Moseboken 3:15 Kolosserbrevet 2:13-15 Support the show: https://ge.vois.se/poddenSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Visit the podcast's native language site