Aflevering 4

Voltooid leven - A podcast by The Podcast Planet - Marți

In de vierde en laatste aflevering laten Jan, Hans en Lin ons voor een laatste keer in hun hart kijken. Ook volgens verpleegkundige Greet moeten we als samenleving de dood meer en sneller onder ogen durven komen.

Visit the podcast's native language site